Personeel: de cijfers van 2020

De cijfers in perspectief

HKU heeft eind 2020 in totaal 907 medewerkers in loondienst. Samen vervullen zij 473,1 fte.

Tussen 2016 en 2020 is het aantal medewerkers in loondienst met 108 gestegen.

Het aantal FTE steeg in verhouding minder dan het aantal medewerkers: de aanstellingsomvang per medewerker is in 2020 gemiddeld dus kleiner dan in 2016.

We verdelen de 907 medewerkers in ondersteunend personeel (naar locatie) en onderwijzend personeel (naar organisatieonderdeel).

De medewerkers zijn verdeeld in ondersteunend (per locatie) en onderwijzend personeel (per organisatieonderdeel).

De organisatieonderdelen omvatten de schools van HKU, de lectoraten en de expertisecentra. HKU heeft 9 schools, waarbinnen alle opleidingen zijn ondergebracht.

In totaal 283 medewerkers rekenen we tot het ondersteunend personeel, dat verspreid over de HKU-locaties 212,4 FTE vervult.

Het onderwijzend personeel vervult gezamenlijk 240,7 FTE en komt op een totaal van 624 personen, verdeeld over schools, lectoraten en expertisecentra.

Samen met het ondersteunend personeel (283) maakt dat het totaal van 907 HKU-medewerkers.